Revirk Rådgivning er din foretrukne Virksomhedsrådgiver|Revisor|Sparringspartner

Vi er klar til at være en sparringspartner for dig, og snakke din situation igennem.
Kontakt os her

Revirk - jeres naturlige sparringspartner

Hvad enten der er tale om et ny opstartet selskab, eller et selskab, der har eksisteret i flere år, så er vi den rette sparringspartner for jer.

I Revirk Rådgivning har vi siden opstart i 2009, arbejdet med at rådgive både små og mellemstore virksomheder. Dertil har stifteren af selskabet arbejdet med revision siden 1996. For dig som kunde betyder det, at vi har samlet mange års erfaring, som kan komme dig til gavn. Vi har et godt kendskab til en bred vifte af brancher, da vi har kunder inden for mange forskellige brancher, heriblandt: Vognmænd, landmænd, ejendomsselskaber.

Revirk har et indgående kendskab til finansiering og det driftsøkonomiske, som er vigtige for virksomhederne og kan give sparring og råd, i forhold til de forskellige situationer de kan komme ud for i deres hverdag.

Ydermere har vi i Revirk Rådgivning et indgående kendskab til de forskellige tilskudsmuligheder, pensionsordninger, bogføringssystemer, opstart af virksomheder, salg af virksomheder, fusion, opdeling, beskatningsregler med videre. Foruden et kendskab til de forskellige love og regler som selskaberne skal følge alt efter, hvilken størrelse og regnskabsklasse de ligger placeret i.

Simply Easy Learning

Rekonstruktion

Udviklingen i samfundet kan skifte meget fra den ene dag til den anden, og det påvirker virksomhederne og deres drift. Ikke alle virksomheder formår at følge med i udviklingen, eller der kan være markedsmæssige effekter, der betyder at de bliver hårdt ramt på deres marked, eller i branchen.

I nogle situationer, hvor virksomheden bliver erklæret konkurs, eller er på grænsen til at blive det, kan der blive tale om at forsøge at rekonstruere virksomheden. Revirk Rådgivning har haft flere sager, hvor de har været med som rådgivere for virksomheder, i forbindelse med at forsøge at rekonstruere deres forretning. Dette især efter finanskrisen, hvor mange virksomheder kom i denne problemstilling og havde brug for råd og vejledning.

Læs mere her

Likviditet

Styringen af likviditeten i en virksomhed er vigtig at holde styr på, da det er med til at indikere, hvor dygtig virksomheden er til at tjene penge. En god styring af likviditeten er vigtig for en virksomhed, da det kan være med til at åbne dørene for mulighederne og udvikling.

Hos Revirk Rådgivning sætter vi et stort fokus på at sikre, at vores kunder har et overblik over deres likviditetsmæssige forhold. Dette både gennem udførelsen af regnskab for virksomheden, og gennem rådgivningen. Dette med henblik for at hjælpe dem med at kunne udnytte de muligheder, eller håndtere eventuelle problemer, som eventuelt opstår.

Læs mere her

Budgettering

I forbindelse med driften af virksomheden og en styring af deres likvider, er det en god ide at have et overblik over hvilken indtjening og udgifter virksomheden kan komme ud for i det løbende år. Budgetterne giver virksomhederne både et overblik over den mulige økonomiske udvikling de regner med virksomheden kan opnå, men giver dem samtidigt muligheden for at opnå mål løbende. Virksomheden kan løbende holde deres faktisk realiserede tal, op i mod det som de har budgetteret med at ville opnå. Fordelen ved dette, er at de kan se om de klarer sig bedre eller dårligere end forventet, og måske danne et indblik i, hvor de skal sætte deres ressourcer ind, for at opnå bedre resultater.

For at dette skal kunne lade sig gøre, og give et godt billede af virksomheden og hvordan den klarer sig, er det vigtigt at de budgetter der bliver lagt er realistiske i forhold til hvad virksomheden kan opnå, og samtidigt må det ikke være godt let, så virksomheden hver måned overgår, da det i så fald ikke giver et godt billede af hvad de faktisk kan.

Læs mere her

Rådgivning

Revirk Rådgivning tilbyder forskellige rådgivningshandlinger, alt efter det behov der måtte være i virksomheden. Dette skyldes at der altid vil være forskellige problemer eller fokusområder, for de individuelle selskaber. Vi går derfor efter at skabe en løsning, der er tilpasset kunden, frem for en standardløsning.

I Revirk Rådgivning er der mange områder, hvor indenfor vi kan tilbyde vores ydelser. Det omfatter ethvert trin i virksomhedens livscyklus.

Læs mere her

Regnskab

Der findes forskellige måder hvormed regnskabet kan udarbejdes, og det står vi klar til at hjælpe dig med. Uanset om der er tale om virksomhedsdrift i personligt eller selskabs regi.

Typisk vil udførelsen af regnskabet bestå af to regnskaber. Vi udarbejder et internt regnskab til virksomheden og ledelsens egen brug, samt et eksternt regnskab, som offentliggøres hos Erhvervs og selskabsstyrelsen.

Læs mere her