Likviditetsstyring

Likviditetsstyring

Styringen af likviditeten i en virksomhed er vigtig at holde styr på, da det er med til at indikere, hvor dygtig virksomheden er til at tjene penge. En god styring af likviditeten er vigtig for en virksomhed, da det kan være med til at åbne dørene for mulighederne og udvikling.

En god styring af likviditeten, viser både investorer, kreditorer, ledelsen, banken og generelt omverdenen, hvor gode virksomheden er til at styre fordelingen af deres kontantbeholdning, i forhold til gældsforpligtigelserne. Når virksomheden har en god styring, kan dette give muligheden for at låne penge, hvis det er nødvendigt til større projekter og lignede, fordi de viser at de på sigt vil kunne betale tilbage. Det er derfor i høj grad en sikkerhed for omgivelserne, som kan være vigtig for at udvikle selskabet og udruste det til, hvad fremtiden måtte bringe.

Hos Revirk Rådgivning sætter vi et stort fokus på at sikre, at vores kunder har et overblik over deres likviditetsmæssige forhold. Dette både gennem udførelsen af regnskab for virksomheden, og gennem rådgivningen. Dette med henblik for at hjælpe dem med at kunne udnytte de muligheder, eller håndtere eventuelle problemer, som eventuelt opstår.