Revision

Revision.

Revirk Rådgivning har også et gennemgående kendskab til revisionen af en virksomhed, hvad enten der er tale om review, udvidet gennemgang eller revision. Dette betyder også at vi er i stand til at rådgive dig, i forhold til hvilken af disse metoder, der er den bedste for dig at vælge, såfremt du opfylder kravene for de to mindre omfattende rapporteringsmetoder.

Dette skyldes nogle regler der trådte i kræft i 2013, som lemper reglerne for mindre selskaber (regnskabsklasse B), således de ikke skal udføre en fuld revision af deres regnskaber.

Hos Revirk, er vi klar til at drøfte fordele og ulemper ved at vælge eller fravælge revision af årsrapporten, med vores kunder, frem for at det bare bliver gjort som man plejer, så kunderne få den bedste løsning for dem.

Vores erfaring er, at mange kunder gerne vil undgå de formalia, som ligger i forlængelse af en revision af deres årsrapport, og derfra fravælger revisionen, hvor det er muligt.

Men det betyder ikke, at vores kunder fravælger kvaliteten i udarbejdelse af årsrapporten og skattebilaget med den tilhørende optimering af skatten.

Det underliggende arbejde udføres under alle omstændigheder efter de kvalitetsnormer, der gælder for revisionsbranchen, selvom der måske ikke udarbejdes protokol og ledelsesbrev mv..

Det er vores erfaring, at mange kunder foretrækker, at ressourcerne bruges på den personlige dialog med revisor, frem for en formel og skriftlig kommunikation.

Måden hvormed det vurderes hvilke krav virksomheden skal leve op til i deres rapportering, bestemmes ud fra deres nettoomsætning, balancesum og antallet af ansatte. I 2 på hinanden følgende år, skal 2 af de 3 værdier enten være over eller under grænserne, for at bestemme på hvilket niveau rapporteringen skal foregå. Nedenfor kan grænserne ses:

Review

  • Nettoomsætning < 8 mio. kr.
  • Balance < 4 mio. kr.
  • Antal ansatte < 12 gennemsnitlig i løbet af regnskabsåret

Udvidet gennemgang

  • Nettoomsætning > 72 mio. kr.
  • Balance > 36 mio. kr.
  • Antal ansatte > 50 gennemsnitlig i løbet af regnskabsåret

Revision

Virksomhederne i regnskabsklasse B, kan selv vælge om de vil føre revision på deres regnskab, så længe de holder sig i regnskabsklassen for B, overskrider de 2 af de 3 grænser, i 2 på hinanden følgende år, og rykker op i regnskabsklasse C, er der revisionspligt.

Det skal hertil dog bemærkes at virksomhedernes omgivelser til tider kan vælge at stille krav til at virksomheden rapportere efter udvidet gennemgang eller revision, selvom de lovmæssigt kan nøjes med mindre. Dette skyldes at det for omgivelserne er en forsikring om hvor meget af regnskabet, der er gennemgået og graden af sikkerhed kan være nødvendig for eksempel ved lånoptagelse eller en større levering.

Holdingselskaber

Desuden er det muligt for holdingselskaber der har ejendele på over 20 % i andre virksomheder, også undlade revision, så længe at ejerandelene sammenlagt ikke overstiger grænsen for revisionspligt.

Revirk Rådgivning er din foretrukne revisor i Fjerritslev, Thisted, Thy og Mors. Kontakt os nu